PLATO 2.0Plato, een Grieks wijsgeer bekend om zijn ideeënleer. Hij stelde het primaat van de wereld van ideeën boven de wereld van de materie, het dagelijkse leven. Plato 2.0 brengt deze twee lijnen bij elkaar in de wereld van nu met als missie,


"UW IDEE WORDT WERKELIJKHEID".

ir. Eiffel had een idee, hij realiseerde het. Dat is de weg, in het groot en in het klein.

ir. Eiffel had een idee, hij realiseerde het. Dat is de weg, in het groot en in het klein.

Blog 3, een nieuwe politieke werkelijkheid

Een duurzaam en krachtig minderheidscollege in Almelo: met een hartelijk welkom in het (nieuwe) tijdperk van Herman Finkers *

 

In een prachtige BLOG onder deze titel schreef journalist Frank Timmers over een nieuw tijdperk. Een tijdperk van kracht, van debat, overtuiging, een tijdperk van diepte en diepgang. Niet primair gericht op het ik, op mezelf maar op de ander en het samenspel met de ander. Weg van geraas en getier zoals bij menige conferencier te beluisteren valt. Frank Timmers trekt een lijn van het optreden van Herman Finkers tijdens zijn oud jaar conference in alle “kwetsbaarheid en eenvoud” naar andere facetten van de maatschappij waar poenerigheid en haantjesgedrag de boventoon voeren. Zou het de duiding van een ommekeer kunnen zijn of is het een incidentele oprisping die net zo snel weer verdwijnt als is verschenen? Hij hoopt op het eerste, hij vreest echter het laatste.

De politiek in Almelo slaat een andere weg in op basis van twee kernwaarden

Deze nieuwe en revolutionaire benadering van de politiek kent twee belangrijke kernwaarden namelijk “profiel denken” en “inclusief denken “.

o Profiel denken is denken vanuit het eigen of partij profiel. Wat is het bovenliggende doel, hoe ziet de stip op de horizon er volgens partij, fractie of politicus uit? Dit is denken en keuzes maken vanuit eigen principes en eigen grondslag. Nog iets verder weg, dit is denken in termen van de gedroomde samenleving, mondiaal, landelijk, stedelijk. Hoe ziet Almelo er gedroomd voor een fractie uit en tot welke concrete politieke beleidskeuzes leidt dat beeld?

o Onder “inclusief denken” verstaan we wederzijdse betrokkenheid bij het oplossen van vraagstukken en het ontwikkelen van beleid. Anders gezegd, uw probleem is (ook) mijn probleem, jouw vraag is ook mijn vraag en vice versa. Dit denken is niet gebaseerd op macht of (meerderheid van ) getal maar op debat, argument en overtuigingskracht. Vanuit eigen opvattingen en filosofie je willen verdiepen in de beweegredenen van een ander. De revolutionaire vraag luidt dan, hoe kunnen we onze gezamenlijke doelen en droombeelden samen en herkenbaar terugvinden in het beleid ten behoeve van de stad? Hoe scherper en duidelijker het profiel denken - weten wat je wilt, hoe meer kans van slagen het inclusief denken heeft, dat is je verdiepen in de rijkdom van de ander.