PLATO 2.0Plato, een Grieks wijsgeer bekend om zijn ideeënleer. Hij stelde het primaat van de wereld van ideeën boven de wereld van de materie, het dagelijkse leven. Plato 2.0 brengt deze twee lijnen bij elkaar in de wereld van nu met als missie,


"UW IDEE WORDT WERKELIJKHEID".

ir. Eiffel had een idee, hij realiseerde het. Dat is de weg, in het groot en in het klein.

ir. Eiffel had een idee, hij realiseerde het. Dat is de weg, in het groot en in het klein.

Blog 1, De Schelf 2.0

Visie

Het wijkcentrum De Schelf staat ten dienste aan welzijn en ontplooiing van alle bewoners in de wijk en allen in de stad die meedoen aan een of meerdere activiteiten binnen het wijkcentrum. De mens in al zijn facetten staat centraal.


Missie

1. In stand houden en verder versterken van een veilige, gastvrije en laagdrempelige “Thuishaven de Schelf” voor alle bewoners van de wijk of medegebruiker van het centrum. Deze thuishaven biedt een warm welkom aan eenieder.

2. Het wijkcentrum wil een netwerkorganisatie ontwikkelen van samenwerkende sociaal-maatschappelijke organisaties in de wijk

4 Programmalijnen

De bovenstaande missie wordt ontwikkeld en geïntensiveerd langs meervoudige programmalijnen:

a. Sociaal-Maatschappelijk,

b. Cultureel

c. Educatief,

d. Bedrijfseconomisch

Uitgangspunt

Het uitvoeringsprogramma van “de Schelf” wordt nadrukkelijk geplaatst binnen de context van de gemeenschap van de wijk en de mogelijkheden van een zo centraal in de wijk gelegen wijkcentrum. Ook voor stedelijk georganiseerde activiteiten is plaats onder voorwaarde dat het geen “wijk-vreemde ”activiteiten zijn. Er moet een verband zijn.