PLATO 2.0Plato, een Grieks wijsgeer bekend om zijn ideeënleer. Hij stelde het primaat van de wereld van ideeën boven de wereld van de materie, het dagelijkse leven. Plato 2.0 brengt deze twee lijnen bij elkaar in de wereld van nu met als missie,


"UW IDEE WORDT WERKELIJKHEID".

ir. Eiffel had een idee, hij realiseerde het. Dat is de weg, in het groot en in het klein.

ir. Eiffel had een idee, hij realiseerde het. Dat is de weg, in het groot en in het klein.

Zo werken we

1. Doel

PLATO 2.0  ondersteunt u bij het vaststellen van een heldere "stip op de horizon"  om activiteiten zinvol en doelgericht  te bundelen in een krachtige ontwikkeling van mens en organisatie.

Stap 1: helder krijgen van de "stip op de horizon", het beoogde eindresultaat.

Een voorbeeld van de kracht van een helder na te streven perspectief wordt uitgedrukt in onderstaande notitie , welke is ingebracht in de Almelose discussie over de wijkcentra

BLOG 1: "De Schelf 2.0 "een nieuwe visie op het wijkcentrum" , de wijk in dorp en stad als bron van energie : een samenvatting.

onder  de knop het volledige document                                                                                                                                                                                                                                     

Zo werken we

2. Wegen en middelen

PLATO 2.0 ondersteunt u bij weten wat je wilt bereiken" als voorwaarde voor succesvol ontwikkelen en  bij de inzet van doeltreffende middelen.

Stap 2: de keuze van wegen en middelen  op weg naar het te realiseren eindresutaat, ook in het persoonlijk functioneren of de functionele rolopvatting.

Mensen in de organisatie bepalen het succes.

Een voorbeeld over de noodzakelijke rolopvatting van politici

BLOG 2:  "het raadslid van de toekomst" , de belangrijkste stap om vertrouwen in de politiek te herwinnen: een samenvatting.

onder de knop het volledige document   

             

Zo werken we

3. Proces

PLATO 2.0 ondersteunt u op weg naar realisatie van uw stip op de horizon.                           

Stap 3: Het eindresultaat, de gerealiseerde nieuwe werkelijkheid, samen bouwen we uw succes.

Gerealiseerde opdrachten in sectoren,               onderwijs - openbaar bestuur - paramedisch - religie en levensbeschouwing - maatschappij en sport.

Een voorbeeld van een gerealiseerde opdracht in het openbaar bestuur

BLOG 3: "Welkom in het nieuwe tijdperk van de gemeente Almelo: "een werkzaam minderheidscollege", een nieuwe politieke werkelijkheid: een samenvatting     

onder de kinop het volledige document                                                                                                                                 

Wat ir. Eiffel toen kon in het groot, kunt u in uw eigen omgeving en met uw eigen onderneming. Met uw eigen idee en uw eigen doel!