Van idee naar werkelijkheidPlato, een Grieks wijsgeer bekend om zijn ideeënleer. Hij stelde het primaat van de wereld van ideeën boven de wereld van de materie, het dagelijkse leven.

Plato 2.0 brengt deze twee lijnen bij elkaar in de wereld van nu met als missie,
"Uw idee wordt werkelijkheid"

1. Doel

PLATO2.0  ondersteunt u bij het vaststellen van een heldere "stip op de horizon"  om activiteiten zinvol en doelgericht  te bundelen in een krachtige ontwikkeling van mens en organisatie.

Stap 1: helder krijgen van de "stip op de horizon", het beoogde eindresultaat.

Lees deze BLOG, "werk gaat voor het meisje",  over 2 studenten met een concrete "stip op hun horizon" : een verslag van 2 weken hard werken.

2. Wegen en middelen

PLATO 2.0 ondersteunt u bij weten wat je wilt bereiken" als voorwaarde voor succesvol ontwikkelen en  bij de inzet van doeltreffende middelen.

Stap 2: de keuze van wegen en middelen  op weg naar het te realiseren eindresutaat

A.

De BLOG over doel en middel om volledige transparantie te realiseren van de inzet van publieke middelen. Een "open brief" aan de inspecteur-generaal van het  ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

3. Proces

PLATO 2.0 ondersteunt u zowel bij reflectie op de toekomst van uw organisatie als ook bij begeleiding op weg naar realisatie.                            

Stap 3: het proces in onderscheiden fasen


Verslag van de vorming van een nieuw college  van B&W van de gemeente Almelo: een schets van de werkwijze in 4 fasen - van proces en eindresultaat - van idee naar werkelijkheid.

Contact

  • Rob Franken


  • Almelo
We werken samen aan uw uitdaging